Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez klientów pytania - Brochów

Klient: Lokalizacja inwestycji?
MW-Brochów: Wrocław - Brochów, ul. Tatarska/Semaforowa. Działka położona jest w przy skrzyżowaniu ulic.

Klient: Z ilu budynków składa się inwestycja?
MW-Brochów: W skład inwestycji wchodzą cztery budynki.

Klient: Ile mieszkań w inwestycji?
MW-Brochów: 84 mieszkania w inwestycji.

Parter:
- 14 mieszkań – 47,10 m2.
- 14 mieszkań – 56,80 m2.
I piętro:
- 28 mieszkań – 56,80 m2.
II piętro:
- 28 mieszkań – 83,20 m2 - mieszkania z antresolami.

Klient: Czy są windy?
MW-Brochów: Jedna winda z poziomu garażu podziemnego na poziom parteru.

Klient: Ile klatek schodowych?
MW-Brochów: W budynkach B1 oraz B3 – po cztery klatki schodowe. W budynkach B2 oraz B4 – po trzy klatki schodowe.

Klient: Rodzaje mieszkań?
MW-Brochów: Lokale mieszkalne o powierzchniach 47,10 m2 , 56,80 m2 oraz 83,20 m2.
- 14 mieszkań dwupokojowych
- 42 mieszkania trzypokojowe
- 28 mieszkań dwupokojowych z antresolą.

Klient: Wjazd na posesję?
MW-Brochów: Wjazd na działkę od ul. Tatarskiej.

Klient: Wielkość działki?
MW-Brochów: 6321 m2.

Klient: Termin rozpoczęcia budowy?
MW-Brochów: IV kwartał 2010.

Klient: Termin zakończenia budowy?
MW-Brochów: I kwartał 2012.

Klient: Ostateczny termin przekazania mieszkań?
MW-Brochów: II kwartał 2012.

Klient: Termin podpisania aktów notarialnych?
MW-Brochów: III kwartał 2012.

Klient: Harmonogram wpłat?
MW-Brochów: Pierwsza wpłata w wysokości 10% ceny w terminie do 7 dni od podpisania "Umowy Zobowiązujacej". Pozostała kwota w zależności od stanu zaawansowania budowy – od 1 do 5 rat, realizowanych w ciągu 2-ch do 10-ciu miesięcy od podpisania "Umowy Zobowiązującej".

Klient: Komórki lokatorskie?
MW-Brochów: Zaprojektowano 44 komórki lokatorskie na poziomie garażu podziemnego.
- 4,5 m2 do 6,9 m2 – cena 2200 zł/ m2 netto
- 8,0 m2 do 13,6 m2 – cena 1900 zł/ m2 netto

Klient: Zmiana układu ścian działowych w mieszkaniu?
MW-Brochów: Jest to możliwe, ale przed wykonaniem ścian zaprojektowanych pierwotnie. W tym celu należy zgłosić i uzgodnić zakres zmian w naszym biurze, uiścić ewentualną dopłatę zależną od zakresu zmian oraz zamówić u autora projektu budynku tzw. "Projekt zamienny". Koszt wykonania takiego projektu wynosi około 700 zł netto.

Klient: Rezerwacja mieszkania po rozpoczęciu budowy?
MW-Brochów: W trakcie realizacji budowy - na okres 3 dni roboczych, bez wzajemnych zobowiązań. Rezerwacji dokonuje się w naszym biurze.

Klient: Nie uzyskanie kredytu?
MW-Brochów: W przypadku przedstawienia negatywnej decyzji banku w sprawie uzyskania kredytu, w przeciągu miesiąca od podpisania "Umowy zobowiązującej" nastąpi rozwiązanie umowy bez skutków w postaci egzekwowania kar umownych.

Klient: Rezygnacja z mieszkania?
MW-Brochów: W przypadku odstąpienia jednej ze stron od zawartej "Umowy zobowiązującej" nastąpi utrata 5% ceny netto z umowy na rzecz drugiej strony.

Klient: Materiały budowlane?
MW-Brochów: Ściany zewnętrzne bloczki - silikatowe lub beton komórkowy
Ściany działowe - bloczki gipsowe ORTH
Wentylacja - grawitacyjna i mechaniczna.
Stropy - płyty systemu "Filigran"
Elewacje - tynki silikonowe na styropianie.

Klient: Standard deweloperski?
MW-Brochów: Oferowany standard deweloperski:
Podłogi - wysokiej jakości posadzka betonowa.
Tynki gipsowe lub cementowo-wapienne.
Sufity szpachlowane.
Okna PCV - pięciokomorowe, białe, k=1,1.
Drzwi wejściowe antywłamaniowe, atestowane.
Instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna i CO.
Osobny obwód elektryczny doprowadzony do kuchenki.
Grzejniki panelowe.
Liczniki ciepła i wody.
Okna mieszkań na parterze wyposażone w rolety.

Klient: Standard wykończenia części wspólnych?
MW-Brochów: Całkowicie wykończone - klatki schodowe i przylegające do nich pomieszczenia otynkowane i pomalowane a podłogi wyłożone płytkami. Chodniki, podjazdy oraz parkingi i drogi wewnętrzne wyłożone kostką betonową. Teren wokół budynku zagospodarowany włącznie z trawnikami i krzewami. Działka ogrodzona.

Klient: Garaże?
MW-Brochów: Indywidualne miejsca parkingowe w podziemiu. Bramy garażowe zamykane automatycznie.

Klient: Ogrzewanie, ciepła woda użytkowa?
MW-Brochów: Ze wspólnej kotłowni gazowej, zlokalizowanej w garażu podziemnym.

Klient: Zagospodarowanie terenu wokół budynków?
MW-Brochów: Założone trawniki, chodniki wybrukowane kostką betonową.

Klient: Osiedle zamknięte?
MW-Brochów: Działka częściowo ogrodzona.

Klient: Gaz w mieszkaniach?
MW-Brochów: Nie.

Klient: Sieć telekomunikacyjna?
MW-Brochów: Budynek w pełni przygotowany na przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej.

Klient: Sieć telewizji kablowej?
MW-Brochów: Budynek okablowany odpowiednią siecią.

Klient: Wysokość czynszu?
MW-Brochów: Zależna wyłącznie od ustaleń Wspólnoty Mieszkańców i wybranych usług świadczonych na jej rzecz przez Zarządcę. Wysokość miesięcznego czynszu mieści się zazwyczaj w granicach 2,50 - 3,00 zł za 1m2 mieszkania.

Klient: Obowiązki zarządcy?
MW-Brochów: Na podstawie umowy zawartej ze "Wspólnotą mieszkaniową". Lista obowiązków może obejmować między innymi wywóz śmieci, utrzymanie terenu wokół budynku, sprzątanie części wspólnych, konserwację i remonty bieżące.

Klient: Co to jest wspólnota mieszkaniowa?
MW-Brochów: Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U. Nr 85, z późn. zm.) określa Wspólnotę mieszkaniową jako "...ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład danej nieruchomości..."

Klient: Opłaty za media?
MW-Brochów: Według wskazań liczników.

Klient: Osiedle chronione i monitorowane?
MW-Brochów: Zależnie od decyzji "Wspólnoty mieszkaniowej".

Klient: Części wspólne?
MW-Brochów: Są to wszystkie części nieruchomości użytkowane wspólnie przez ogół mieszkańców, czyli ciągi komunikacyjne wewnątrz i na zewnątrz budynków, kotłownia, pom. techniczne itp. oraz teren w granicach działki.